the coop mit coupons warm weather gifts staples binders coupons 2013 good luck gift for exams

Over Ons

Over ons

Zorgvisie ATZ Zorg

ATZ Zorg is er voor de meest kwetsbaren in de regio Zoetermeer, Den Haag en Amsterdam, van 0 tot 100+. ATZ Zorg helpt deze mensen hun leven op hun eigen manier te blijven leven. Zo zelfstandig mogelijk. Voor hen willen we een breed en afgestemd palet aan zorg, welzijn en diensten aanbieden bij hun thuis. Daarbij vinden wij persoonlijke aandacht het belangrijkste. Hierbij denken we niet vanuit wetten en geldstromen, maar vanuit de mens als unieke individu met regie over zijn eigen leven.

We zijn een brede dienstverlener op gebied van welzijn en hulpverlening: een plek waar mensen laagdrempelig en open geholpen worden. Wij staan voor een inclusieve benadering van onze cliënten, waar mensen volwaardig onderdeel van de samenleving zijn. De dienstverlening van ATZ Zorg staat open voor iedereen. We streven hiernaar door in onze hulpverlening verbinding te zoeken, zowel binnen de organisatie tussen de maatschappelijke dienstverlening en zorg, als buiten de organisatie met lokale partners.

ATZ Zorg biedt zorg en ondersteuning vanuit de volgende vier kernwaarden:

  • Eigen regie: wij stimuleren eigen regie over uw eigen leven;
  • Zoveel mogelijk zelf, wij stimuleren u om datgene wat u zelf nog kunt, ook daadwerkelijk zelf te kunnen doen of om u hierbij te laten helpen door mantelzorg;
  • Betrokkenheid van naasten: Een ruime kring van medewerkers, familieleden, verwanten, buren en vrienden die naast en gelijkwaardig aan elkaar betrokken zijn bij uw zorg- en dienstverlening.
  • Denken in mogelijkheden: Bij onze zorg- en dienstverlening ligt de nadruk op leuke dingen in het leven. Onze medewerkers hebben in de basis een welwillende, positieve houding en proberen, binnen de mogelijkheden van de organisatie, zoveel mogelijk in te gaan op uw individuele wensen en voorkeuren.
logo

Waarom kiezen mensen voor ons?

We bieden uitgebreide zorg voor mensen die niet meer de mogelijkheid hebben om zorg te verlenen aan hun zelf.

Waarom kiezen mensen voor ons?

ATZ Zorg is bereid om de zorg te bieden die u nodig heeft, hierbij kunt u denken aan Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Begeleiding Individueel en Huishoudelijke Verzorging.

ATZ Zorg is een zorginstelling die zich ten doel stelt om de zorgbehoevende burgers van dienst te zijn. ATZ-zorg is bereid om de zorg te bieden die u nodig heeft. U kunt denken aan persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding individueel en huishoudelijke verzorging. ATZ-zorg hecht veel waarde aan de kwaliteit van zorg. Het welbevinden van de cliënt staat centraal, de cliënt moet zich goed en thuis voelen. Dit doen we door respect, patiëntvriendelijkheid en zorgzaamheid voorop te stellen. Elke cliënt hoort de benodigde zorg te krijgen, niet minder maar ook niet meer, met als uitgangspunt de zelfredzaamheid en eigen regie te versterken.