angelmar coupon code harbor freight miter saw stand coupon toys r us coupon code 20 off 2014 very nice christmas gifts good gifts for future mother-in-law ceedo personal coupon code

Veelgestelde Vragen

Veelgestelde vragen

Op dit moment leveren wij alle diensten in de regio Haaglanden, Amsterdam en Rijnmond.
Onder huishoudelijke hulp valt het schoonmaken van uw huis en alle andere zorg om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen De huishoudelijke hulp valt onder de WMO( Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en deze vraagt u aan bij de gemeente. Ook begeleiding individueel en begeleiding groep kunt u hier aanvragen.

Onder de thuiszorg vallen Verpleging en Persoonlijke verzorging. Als u  vanwege ziekte , beperkingen of dementie bepaalde zaken in uw dagelijks bestaan ( deels)niet meer meer zelfstandig kunt uitvoeren is het mogelijk om persoonlijke verzorging en/ of wijkverpleging aan te vragen. Deze zorg vraagt u aan bij uw zorgverzekeraar.

Alle diensten worden wel door ATZ zorg geleverd.

Persoonlijke verzorging / verpleging worden vergoed uit de zorgverzekering wet. Het is minder complexe zorgverlening. Als u uitgebreide zorg en 24 u toezicht nodig heeft dan komt u in aanmerking voor zorg uit de Wet Langdurige Zorg.
ATZ zorg kan de WLZ zorg omzetten in een PGB en u de zorg thuis leveren.
Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en of Jeugdwet
Valt uw zorg onder de Wlz, Wmo (begeleiding en huishoudelijke hulp en of de Jeugdwet, dan worden de meeste kosten vergoed. U dient alleen een eigen inkomensafhankelijke bijdrage te betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen en wordt geregeld door het CAK. Voor meer info en het berekenen van uw eigen bijdrage kunt u kijken op de website van het CAK.
Meer weten?
  • Kijk op www.regelhulp.nl voor meer informatie over langdurige zorg.
  • Doe de Wlz-check van het CIZ voor een inschatting of uw zorgvraag onder de Wet langdurige zorg valt.
Zorg vanuit de zorgverzekeringswet( ZVW)
Persoonlijke verzorging en verpleging vallen onder de ZVW. U betaalt hier geen eigen bijdrage. Wel moet u zelf de facturen indienen bij uw zorgverzekeraar en na betaling naar ons overmaken.
Mantelzorg gaat om zorg en ondersteuning die mensen belangeloos geven aan een zieke partner, familielid of anderen in hun omgeving, op grond van een persoonlijke relatie. Het gaat dan om zorg en ondersteuning die langer dan 8 uur per week duurt of langer dan 3 maanden achter elkaar. Mantelzorg is altijd vrijwillig.

Voor al uw vragen