Atz Zorg

Er zijn verschillende vormen van thuiszorg, denk aan:

Verzorging en verpleging

– Persoonlijke verzorging, o.a. hulp bij het douchen, opstaan en eten
– Persoonlijke verpleging, o.a. wondverzorging en begeleiding bij medicijngebruik
– Geneeskundige zorg i.v.m. aandoening, beperking of stoornis

Huishoudelijke hulp en begeleiding

– Hulp bij schoonmaken, afwassen en opruimen
– Begeleiding bij het zelfstandig wonen
– Begeleiding op het gebied van praktische vaardigheden

Intensieve zorg of 24-uurs zorg

– Terminale zorg, ofwel zorg in de laatste levensfase
– Nachtzorg, iemand is de hele nacht bij u aanwezig voor verpleging, verzorging of toezicht
– 24-uurs zorg, voor als u dag en nacht verpleging en verzorging nodig heeft

Reguliere thuiszorg en particuliere thuiszorg

Het grootste verschil tussen regulier en particulier is de keuzevrijheid. Reguliere thuiszorg is geregeld vanuit de overheid. U heeft hier, onder voorwaarden, recht op. Bij particuliere thuiszorg regelt u de thuiszorg zelf. Het voordeel hiervan is dat u zelf kunt kiezen wie u komt verzorgen en wanneer. Ook heeft u bij particuliere thuiszorg niet te maken met wachtlijsten.

Een ander verschil tussen regulier en particulier is de vergoeding. Reguliere thuiszorg wordt (voor een groot deel) gefinancierd door de overheid. Uw zorgverzekeraar betaalt de facturen, hier merkt u niets van. Particuliere thuiszorg betaalt u zelf of (deels) via een persoonsgebonden budget, waarmee u de particuliere zorg inkoopt. De administratie en betalingen van facturen regelt u zelf, maar daar staat persoonlijke zorg op maat tegenover.