Atz Zorg

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een subsidie van de overheid. Hiermee kunt u zelf uw zorg inkopen bij zorgverleners. Denk aan verzorging, verpleging of hulp bij het huishouden. De hoogte van het pgb wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wanneer kiest u voor een pgb?
U kiest voor een pgb als u zelf wilt bepalen wie uw zorg gaat verlenen, wanneer en waar. Afspraken met uw zorgverleners kunt u geheel naar eigen wens invullen. Wel bent u zelf verantwoordelijk voor de volledige administratie. Die moet inzichtelijk maken hoeveel budget u waaraan heeft besteed. Dit is een verantwoordelijkheid die niet iedereen even prettig vindt. Wilt u weten of het pgb iets voor u is, doe dan de test via Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een pgb.

Het alternatief voor het pgb is zorg in natura. Uw zorgverlener regelt dan de administratie en de financiële afwikkeling van de zorg. U krijgt geen budget toegekend. Heeft u meerdere soorten zorg nodig, dan is een mengvorm van pgb en zorg in natura mogelijk.

pgb aanvragen
Wenst u thuiszorg in te kopen met een pgb, dan heeft u de volgende mogelijkheden:

  1. pgb voor zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) Verpleging en verzorging aan huis vallen onder de Zvw. Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. U kunt deze (deels) inkopen met het pgb of door te kiezen voor zorg in natura. U vraagt het pgb aan bij uw zorgverzekeraar.
  2. pgb voor zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
    Hulp in het huishouden of voorzieningen voor in huis vallen onder de Wmo. Uw gemeente beslist of u hier recht op heeft. U kunt de zorg (deels) inkopen met het pgb of door te kiezen voor zorg in natura. U vraagt het pgb aan bij uw gemeente.
  3. pgb voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)24-uurs zorg en permanent toezicht vallen onder de Wlz. Het CIZ beslist of u hier recht op heeft. U kunt de zorg (deels) inkopen met het pgb of door te kiezen voor zorg in natura. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. U vraagt het pgb aan bij het zorgkantoor.

Particuliere Thuiszorg Nederland en pgb
Met het pgb kunt u particuliere thuiszorg inkopen bij Stichting ATZ. Wij hebben een landelijke dekking, kennen geen wachtlijsten en werken uitsluitend met goed gekwalificeerde zorgverleners. Tijdens een persoonlijk en vrijblijvend gesprek brengen wij uw zorgvraag in kaart en geven wij u advies op maat. Voor meer informatie neem vrijblijvend contact met ons op.